Karin[EN]
Oops, watch the lazy trail leg on the left. The sequence on the right was taken one year before the sequence on the left. The trail leg action has become much more smooth, sadly it lost lots of momentum. The trailleg action can not be over-exaggerated enough.
The leadleg tilts the pelvis backwards just after take-off where it should go forward. The backward tilted pelvis prevents the trailleg being pulled through right. After that the athlete fails to reposition the pelvis before landing, leading to a high impact, breaking and poor take-off after the hurdle.

[NL]
Oeps, kijkt naar het luie bij-trek-been aan de linkerkant. De serie rechts werd een jaar voor de serie aan de linkerkant opgenomen. Het bij-trek-been is weliswaar 'gladder', jammer genoeg is daarbij veel momentum verloren gegaan. Het doorhalen van het bij-trek-been kan niet genoeg overdreven worden.
De opzwaai-been kantelt het bekken achterover na de afzet, waar het eigenlijk voorover zou moeten gaan. Het achterover gekantelde bekken voorkomt dat het bij-trek-been goed doorgehaald kan worden. Daarna lukt het de atlete niet haar bekken in de juiste stand te krijgen voor de landing wat leidt tot harde landing, remmen en matige afzet na de horde.


More RTTC 2004
Updated on 07-01-2005
 432 page views since 25-06-2018