May 2017

2.Mon 01-05Tue 02-05
Lang Baan
4x1x 70 80%
1x 200 70%
p30m sp6,7,8

Crosstrainer 

Wed 03-05Thu 04-05
Kort Baan
3x5x 40 95%
p1' sp6

Kracht Binnen
B-Statisch Bosu4x60''
Stretch-n-catch4x6 pk
H-Bump4x8x60%
voorslaan1x6x70%
voorslaan1x5x75%
voorslaan1x4x80%
voorslaan1x3x85%

Kort 2 Baan
4x4x 30 95%
p60m sp6,7,8

Lang Baan
4x4x 50 95%
p50m sp6,7,8

Crosstrainer / Baan Binnen / Buiten

Fri 05-05Sat 06-05competitie cSun 07-05
3.Mon 08-05Tue 09-05Instuif
Crosstrainer binnen / buiten

Wed 10-05Thu 11-05
Lang Baan
3x4x 100 75%
p90 sp6,8

Crosstrainer binnen / buiten

Fri 12-05U trackInstuifSat 13-05Ter specke bokaal LisseSun 14-05
1.Mon 15-05
Kort Baan
4x1x 60 90%
1x 60 95%
3x1x 60 90%
1x 60 95%
p30'' sp5' map10'

Tue 16-05
Lang Baan
1x5x 300 85%
p6,8,10,12

Kort Baan
1x5x 120 95%
p8'

Kort Baan
1x5x 150 95%
p8'

Crosstrainer Binnen / buiten

Wed 17-05
Kracht Binnen
B-Statisch Bosu4x60''x60%
H-statisch4x40''
voorslaan uitval3x5x75% pk
Barbell Hip Extension4x6x75%

Lang Baan

Kort Baan

Thu 18-05
Kort 2 Baan

Kort 1 Baan
6x3x 40 90%
p20m sp8-10

Lang 1 Baan
1x5x 150 95%
p6,8,10,12

Lang 2 Baan
1x5x 120 95%
p6,8,10,12

Lang 2 Baan
1x4x 120 95%
p8,10,12

Kracht 1 Binnen
B-Statisch Bosu4x60''
Legpress 1Bpyr.
Start Snap3x3x75% pk

Kracht Binnen
H-statisch4x40''
Horz.-Abs-squat4x8x60% pk
voorslaan uitval3x5x75% pk
Barbell Hip Extension4x6x75%

Crosstrainer Binnen / buiten

Fri 19-05trackmeeting WageningenSat 20-05NK Teams
Kracht Binnen
Glide-and-stretch4x8 pk
Balzitten4x60''
Hyper1B4x6x60% pk
Kaars5x4
Box Jumps4x10
Lunge Squat4x6x75% pk

Sun 21-05EMM-Athletik-SportfestCompetitie
2.Mon 22-05
Kort Baan
4x1x 100 80%
1x 60 90%
1x 40 95%
p90'', 60'' sp6,7,8

Tue 23-05Wed 24-05Thu 25-05Harry Schulting games
Crosstrainer Binnen / buiten

Fri 26-05Sat 27-05competitie c
Crosstrainer Binnen / buiten

Sun 28-05Competitie
3.Mon 29-05Tue 30-05
Lang Baan
3x1x 300 70%
1x 250 76%
1x 200 84%
p3,3 sp15,20

Kort Baan
1x3x 60 95%
1x2x 120 90%
1x8x 30 95%
p2,5,2 sp8,10

Wed 31-05Thu 01-06Fri 02-06Track MeetingSat 03-06Bk meerkampPutbos Memorial Leon BuyleSun 04-06